Thông tin

AIKIBI hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí cho Bar Club No 1.
Ngày đăng tin: 10/07/2018
AIKIBI hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí cho Bar Club No 1.
AIKIB hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí cho cửa hàng TOKYO MART.
Ngày đăng tin: 10/07/2018
AIKIB hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí cho cửa hàng TOKYO MART.
AIKIBI hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí cho UBND Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM.
Ngày đăng tin: 10/07/2018
AIKIBI hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí cho UBND Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM.
Aikibi hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí tại Trường quân sự quân khu 7.
Ngày đăng tin: 10/07/2018
Aikibi hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí tại Trường quân sự quân khu 7.
AIKIBI hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí tại Showroom Bến Thành Ford Tây Ninh
Ngày đăng tin: 10/07/2018
AIKIBI hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí tại Showroom Bến Thành Ford Tây Ninh