Thông tin

Aikibi tài trợ Giải Câu Lạc Bộ Golf Hà Nội – Sài Gòn Lần 1 Năm 2018
Ngày đăng tin: 22/10/2018
Vào ngày 22/10/2018, tại sân golf Tân Sơn Nhất đã diễn ra “Giải Câu Lạc Bộ Golf Hà Nội – Sài Gòn Lần 1 Năm 2018”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.
Aikibi tài trợ Giải golf Bình Thuận Mở Rộng - sân golf Sea Links
Ngày đăng tin: 20/10/2018
Vào ngày 20/10/2018, tại sân golf Sea Links đã diễn ra “Giải golf Bình Thuận Mở Rộng”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.
Aikibi tài trợ Giải golf giao lưu Sân golf TSN và CLB 4G
Ngày đăng tin: 16/10/2018
Vào ngày 16/10/2018, tại sân golf Tân Sơn Nhất đã diễn ra “Giải golf giao lưu Sân golf TSN và CLB 4G”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.
Aikibi tài trợ Khởi Động Mùa Du Lịch & Sự Kiện Golf 2018
Ngày đăng tin: 03/10/2018
Vào ngày01/10/2018, tại sân golf Tân Sơn Nhất đã diễn ra “Khởi Động Mùa Du Lịch & Sự Kiện Golf 2018”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.
Aikibi tài trợ Giải golf Song Be Senior Golf Competition 2018
Ngày đăng tin: 22/09/2018
Vào ngày 21/09/2018, tại sân golf Sông Bé đã diễn ra “Giải golf Song Be Senior Golf Competition 2018”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.