Thông tin

Aikibi tài trợ Giải Golf Kỷ Niệm CLB Golf TSN lần 03 - 2018
Ngày đăng tin: 10/09/2018
Vào ngày 24/08/2018, tại sân golf Tân Sơn Nhất đã diễn ra “Giải Golf Kỷ Niệm CLB Golf TSN lần 03 - 2018”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.
Aikibi tài trợ Giải Golf BDGA Championship Tournament 2018
Ngày đăng tin: 24/08/2018
Vào ngày 24/08/2018, tại sân golf Twin Doves Bình Dương đã diễn ra “Giải Golf BDGA Championship Tournament 2018 ”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.
Aikibi tài trợ Giải Golf Tân Sơn Nhất Championship 2018
Ngày đăng tin: 14/08/2018
Vào ngày 07 và ngày 14/082018, tại sân golf Tân Sơn Nhất đã diễn ra “Giải Golf Tân Sơn Nhất Championship 2018”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.
Aikibi tài trợ Giải Golf Vô Địch CLB Sea Links Mở Rộng 2018
Ngày đăng tin: 04/08/2018
Vào ngày 04/08/5018, tại sân golf Sea Links đã diễn ra “Giải Golf Vô Địch CLB Sea Links Mở Rộng 2018”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.
Giải Golf PMH Lần 50 Tranh Cúp M&M Solutions
Ngày đăng tin: 05/07/2018
Vào ngày 05/07/2018, tại sân golf Tân Sơn Nhất đã diễn ra “Giải Golf PMH Lần 50 Tranh Cúp M&M Solutions”. Aikibi hân hạnh tiếp tục tham gia tài trợ giải thi đấu golf lần này.